Disclaimer

www.vakantiehuizen-in-frankrijk.be (hierna "deze website") maakt deel uit van CASSAGNOLE FRANKRIJK  (hierna “cassagnole”), geregistreerd in Bavikhove, België. Registratienummer van het bedrijf: BE 0819.675.635

 

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

Bij de ontwikkeling en het onderhoud van de website is door ons uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden.
 
De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Noch deze website, noch de houder van deze website kunnen aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Noch deze website, noch de houder van deze website kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze site wordt expliciet afgewezen. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.
 

Wijzigingen aan de site

Vakantiehuizen-in-frankrijk.be  behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen en/of veranderingen aan te brengen op deze website.
 
Informatie met betrekking tot accommodaties
Foto's en beschrijvingen van de vakantieverblijven en bestemmingen op deze site zijn zo zorgvuldig mogelijk weergegeven en opgesteld. Ze zijn bedoeld om u een reëel beeld te geven van de wekelijkheid. Deze gegevens worden veelal door eigenaren aangeleverd welke persoonlijk verantwoordelijk is voor een juiste weergave.
Eigenaren hebben de plicht om de informatie over de vakantieverblijven actueel te houden.
Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet worden voorkomen. Gites-cassagnole acht zich niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden.
 

Google maps

De kaarten dienen ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaarten worden ontleend. Het exacte adres van het vakantiehuis ontvangt u bij uw reserveringsdocumenten. Cassagnole maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
 

Verwijzingen

Deze website bevat verwijzingen naar andere websites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden. Hierover hebben wij geen grip en geen controle op bepaalde delen, waardoor wij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan kunnen geven.
 

Bescherming intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van deze website, evenals de inhoud hiervan is van cassagnole. Gedeelten van deze website mogen uitsluitend worden gereproduceerd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of gebruik voor commerciële doeleinden, is de schriftelijke toestemming vereist van cassagnole.